×

ფირფიტოვანი ჯაჭვი

ფირფიტოვანი ჯაჭვები გამოიყენება მრეწველობის სხვადასხვა დარგში:სითხის ჩამოსხმა(ლუდი,ღვინო,რძის ნაწარმი,წყალი),საკონდიტრო წარმოება,პურის ცხობა,ხორცის გადამუშავება და ა.შ. აქედან გამომდინარე არსებობს კონსტრუქცილუად განსხვავებული, მრავალნაირი ფირფიტოვანი ჯაჭვი.

მიუხედავად იმისა, რომ გთავაზობთ კატალოგს,რომელშიც მოცემულია ფირფიტოვანი ჯაჭვების დიდი არჩევანი და განსხვავდებიან იმისი მიხედვით, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა,მზად ვართ თქვენი მოთხოვნით, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დაგეხმაროთ შერჩევაში, თუ რომელი ფირფიტოვანი ჯაჭვი გჭირდებათ და შემოგთავაზოთ კომერციული წინადადება.