×

აეროპორტები, საფოსტო ტერმინალები, სუპერმარკეტების სალარო აპარატები

ჩვენ გაგვაჩნია ლენტები და ბრტყელი ღვედები, რომლებიც დამზადებულია მაღალი ტემპერატურის გამძლე და ცეცხლმედეგობის მქონე მასალებისაგან, სპეციალურად აეროპორტების ტერმინალებისატვის.

ჩვენს ლენტებს ახასიათებს მაღალი ცვეთამედეგობა, რაც ახანგრძლივებს მათი ექსპლუატაციის ვადას.