×

ხის გადამუშავება

მრავალი ჩვენი ლენტი დამზადებულია ტექნოლოგიით, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ანტისტატიკურობას და იძლევა შესაძლებლობას ფართოდ გამოვიყენოთ ისინი ხის გადამუშავების ყველა ტექნოლოგიურ ოპერაციაზე(ჭრა, რანდვა, ხეხვა და ა.შ).