×

ქაღალდის წარმოება, კეცვა და პოლიგრაფია

ჩვენი ლენტები და ბრტყელი ღვედები ფარდოდ გამოიყენება ქაღალდის და პოლიგრაფიულ წარმოებაში საბეჭდ,საკეც და საამკინძაო დანადგერებზე. ასევე ფართოდ გამოიყენება პირადი ჰიგიენის საშუალებების წარმოებაში(ხელსახოცები სხვა და სხვა სახის, პირსახოცები და ტუალეტის ქაღალდი).