×

სიგარეტის წარმოება

ჩვენი ლენტების უმეტესობა დამზადებულია ისეთი ტექნოლოგიით, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ანტისტატიკურ თვისებებს და იძლევა შესაძლებლობას გამოვიყენოთ სიგარეტების წარმოებაში.