×

შუასადები,გამამკვრივებელი

არსებობს შუასადებების და გამამკვრივებლების დიდი არჩევანი, რომლებიც განსხვავდება იმისი მიხედვით, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა(მჟავე გარემო-მაღალი კონცენტრაციის, ტუტე გარემო-მაღალი კონცენტრაციის, ექსტრემალურად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურა),ამდენად არ გთავაზობთ კატალოგს ან კოკრეტულ ჩამონათვალს.

მზად ვართ თქვენი მოთხოვნით, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დაგეხმაროთ შერჩევაში, თუ რომელი გამაკვრივებელი ან შუასადები გჭირდებათ და შემოგთავაზოთ კომერციული წინადადება.