×

სპორტული სავარჯიშო მოწყობილობები

ჩვენი ლენტების უმეტესობა დამზადებულია ისეთი ტექნოლოგიით, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ანტისტატიკურ თვისებებს და იძლევა შესაძლებლობას გამოვიყენოთ სპორტულ სავარჯიშო მოწყობილობებში.