×

სითხის ჩამოსხმა

ჩვენი ლენტები გამოიყენება ყველა სახის სითხის(ხილეული წყალი, მინერალური წყალი, რძის ნაწარმი, ალკოჰოლური სასმელი) ჩამოსხმისას, მრავალი ცნობილი მწარმოებელის მიერ.

ყველა სახის ლენტს გააჩნია ISO-ს სანიტარული სერტიფიკატი.

ჩვენ ლენტებს, რომელთა მარკირება შეიცავს აბრევიატურას HP არ გააჩნია ანალოგი კონკურენტებთან, გამოირჩევა განსაკუთრებული მედეგობით და ხანგანმძლეობით.