×

Kerpic ve keramik istehsalı

Lentlər gildən kərpic əmələ gətirmək üçün istifadə olunur Keramika plitələrini rəngləyərkən və Hazır məhsulların daşınması zamanı.